Kosten

Contributie

Voor de opkomsten dient contributie betaald te worden. Deze contributie wordt na inschrijving van uw rekening afgeschreven. Bij meer dan twee leden uit een gezin behoeft slechts voor de twee oudste leden contributie betaald te worden.

Bevers €11,00 per maand
Welpen €12,50 per maand
Scouts €14,00 per maand
Explorers €10,00 per maand

Installatiekosten

Voordat uw kind volledig lid is, dienen éénmalig installatiekosten te worden betaald. Hiervan worden insignes, een groepsdas, en een groepstrui betaald. De installatiekosten zijn zowel voor de bevers, welpen, scouts en explorers: €33,-

Doorstromen (Overzwemmen, overvliegen, promoveren)

Wanneer uw kind te oud wordt voor de speltak, zal deze doorstromen naar de volgende speltak. Dit gebeurt meestal in overleg. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, dit is alleen voor de nieuwe insignes.

Bevers naar welpen €5,45
Welpen naar scouts €7,15
Scouts naar explorers €7,15

Kampen en speciale opkomsten

Voor kampen en sommige speciale opkomsten zoals uitstapjes gelden extra kosten. Dit wordt altijd schriftelijk aangekondigd, en wij proberen deze kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Om een indicatie te geven wat onze kampen kosten in 2017:

Weekendkamp €30,00 eenmalig
Zomerkamp welpen (7 dagen) €120,00 eenmalig
Zomerkamp scouts (8 dagen) €150,00 eenmalig

Incasso

De contributie geschiedt altijd per incasso, en zal altijd worden geïncasseerd door NL34INGB0000276828 t.n.v. Stichting Prinses Irene Groep.

Terug naar boven