Over onze groep

Onze groep bestaat al meer dan 70 jaar. In die tijd is er een hoop gebeurd. Zo hebben wij meerdere malen moeten verhuizen, en zijn wij vroeger gefuseerd met een andere groep. Er valt een hoop te vertellen over de groep, dus binnenkort zal hier daarover iets meer komen.

Wij hebben jarenlang een groepsblad gehad, de TeePee. Hierin stonden vaak historische, memorabele momenten. Zo ook over de oprichting van onze groep. Quote uit een oude TeePee:

“29 juni 1945
Op bovengenoemde datum werd een eerste bespreking gehouden om te komen tot oprichting van een padvindersgroep. Het plan hiertoe werd geopperd door ds. B.C. Visser en werd besproken met schrijver dezes. Het was de bedoeling van ds. Visser deze vereniging op te richten in Hillegersberg, in de wijk Oranjekerk en onder auspicien van de Ned. Hervormde Kerk. Ds. Visser liet zich uitvoerig voorlichten omtrent leiding en wezen van de padvinderij. Daar ds. Visser echter de week daarop met vakantie ging werd besloten niet overhaast te werk te gaan en eerst in september te beginnen. Gedurende deze vakantie zou schrijver dezes trachten assistentie te vinden voor leiding in troep en horde.”

1945: Oprichting Prinses Irene Groep 62 en Blijdorp Groep 45
1948: Nieuw clubhuis aan de Ringdijk
1949: Oprichting King Arthur-stam
1951: Fusie Prinses Irene Groep 62 en Blijdorp Groep 45 (werd Prinses Irene Groep 45)
1954: Nieuw clubhuis aan de Scherpendrechtsekade
1967: Tweede rimboehorde in de Alexanderpolder
1974: Nieuw clubhuis aan de Hoofdweg
1981: Intrede speltak rowans en sherpa’s
1982: Welpen en kabouters gaan gemengd draaien
1985: 40-jarig jubileum
1989: Intrede speltak bevers
1994: Nieuw clubhuis aan het Lagelandsepad
1995: 50-jarig jubileum
2005: 60-jarig jubileum
2010: 65-jarig jubileum
2015: 70-jarig jubileum. Clubhuis bestaat 25 jaar.
2020: 75-jarig jubileum

Terug naar boven